top of page
87780482_2947855241947944_51145633165465

Trädgårdsskötsel

Trädgårdsskötsel 
T
. ex. ogräsrensning, beskärning av buskar, rosor och häckklippning.

Pris: 550 kr/h (inkl. moms)
225 kr/h efter rutavdrag (inkl. moms)

 

Återkommande trädgårdsskötsel
Insatser som styrs av växternas/platsens behov, t. ex. rosbeskärning, vårklippning av perenner, ogräsrensning, häckklippning, plantering av urnor, bevattning.
Förslagsvis två timmar varje vecka, två-fyra timmar varannan vecka eller efter överenskommelse. Den första skötselinsatsen kan behöva vara större beroende på platsens skick.
Pris: 1100 kr/2h (inkl. moms)
550 kr/2h efter rutavdrag (inkl. moms)

Bortforsling av ris

Pris: 750 kr/last (inkl. moms)

 

Skötselplan för platsen 
Pris: 550 kr/h (inkl. moms)

Milersättning
Pris: 25 kr/mil (exkl. moms)


Bilersättning varje uppdrag
Pris: 150 kr (inkl. moms)

Konsultation och design

Konsultation

Vi går gemensamt igenom platsen, det finns utrymme för rådgivning, att bolla idéer, få råd för befintliga växter m. m.
Pris: 800 kr/h (inkl. moms)

 

Skriftlig sammanfattning av konsultation.
Pris: 550 kr/h (inkl. moms)

Design

Vi går gemensamt igenom platsen, bollar idéer och önskemål. Jag tar ibland foton och återkopplar med en handritad, skalenlig idéskiss med förslag på t. ex. gångar, uteplatser, rabatter, buskar, träd och häckar m. m. Enkel växtlista ingår.
 

Prisexempel: 6 250 kr (inkl. moms) för en tomt på ca 1000 m²

 

För dig som kund är det en stor tidsvinst att ha en skalenlig tomtritning till hands. Den utgör underlaget för en idéskiss. Du hittar den på lantmäteriets hemsida i länken nedan.

Under Min Karta, Gå till e-tjänst, sök din adress, zooma in din tomt, byt kartlager till fastighetskarta (tomtgräns syns), under menyn välj ikonen PDF, välj egen skala 1:250 (ev. 1:300 eller 1:400), stående eller liggande A4. Beroende på var på tomten arbetet ska ha fokus kanske inte hela tomten behöver synas, viktigare att ha en hanterbar skala. Skriv sedan ut eller maila till mig.

Min karta | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

Utförlig växtlista till idéskiss

Pris: 550 kr/h (inkl. moms)

 

Skötselplan för platsen 
Pris: 550 kr/h (inkl. moms)

Milersättning
Pris: 25 kr/mil (exkl. moms)

 

Bilersättning varje uppdrag
Pris: 150 kr (inkl. moms)

frukttradbeskarning.jpg
Versaille.JPG

Fruktträdsbeskärning

Hur lång tid en beskärning tar varierar beroende på trädets storlek, hur lång tid som gått sedan senaste beskärningen och trädets växtsätt. Unga träd samt gamla träd som inte ger frukt eller behöver väckas upp, beskärs på våren, övriga kan beskäras under JAS-perioden (juli, augusti och september). Vid stora ingrepp (tjocka vattenskott odyl) behöver man dela upp borttagandet av massa på flera tillfällen för att inte stressa trädet till att bilda stor nytillväxt.

Beskärning av fruktträd
Pris: 600 kr/h inkl moms

300 kr/h efter rutavdrag (inkl.moms)
Minimumdebitering 1 h.

 

Bortforsling av ris
Pris: 750 kr/last (inkl. moms)

Milersättning
Pris: 25 kr/mil (exkl. moms)

 

Bilersättning varje uppdrag
Pris: 150 kr (inkl. moms)

RUT

Rutavdrag är en skattesubvention som skatteverket (SKV) tillhandahåller. Rut är en förkortning av rengöring, underhåll och tvätt och avdraget ger berättigande till avdrag med 50 % på arbetskostnaden upp till högst 50 000 kr (summan delas med ev. rotavdrag).
SKV har kriterier som man ska uppfylla och det framgår vilka dessa är på deras hemsida. Läs och sök information som stämmer på dig, om du vill göra rut-avdrag.

 

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag göra rutavdrag för? Läs mer på Skatteverkets sida:

Vilken typ av trädgårdsarbete kan jag få rutavdrag för? | Skatteverket

 

Avbokning och ombokning

All avbokning/ombokning av tjänst ska ske 24 h innan avtalad tid påbörjas. Därefter tas en avgift på 25 % av bokad eller uppskattad arbetstid ut.

 

bottom of page