top of page

Härdighet


För att skapa ett drägligare klimat i sin trädgård finns en del att göra.

Sänk vindhastigheten med en spaljé, plank, buskar eller häck. Det bör inte vara helt tätt eftersom vinden mot en slät yta ändrar riktning och skapar nya vindströmmar. Gärna glest byggt eller kvistar som fångar upp och bromsar. Ett vindskydd på 1 m höjd kan ge lä 10 m längs marken.

Bjud in värmen genom att plantera i upphöjda bäddar (jordbädd, mur, kant), då värms jorden upp fortare. Se upp med torra platser. Även träd kan planteras på kulle. Mycket bra på lerjordar. Lägg till sten i olika former, de lagrar värme som håller temperaturen jämnare på platsen. En stenlagd sittplats, grusgång, enstaka stenar eller mur är sådana exempel. Skapa varma hörnor mha byggda väggar och växtmaterial (ex häck) i lämplig höjd.

Vandrande skugga är bra för att låta växterna vila under dagen, träd eller högre buskar skapar även ett bättre klimat under lövverket. På våren när solen kan bli skarp är det värdefullt med skuggande grenar och stammar.

Vatten erbjuder fuktighet och en jämnare temperatur. Det är också levande och vackert. Damm, tråg, ekfat odyl.

Nummer ett är alltid jorden. Det är där livet börjar för de flesta växter. Var noga med att välja rätt jord till rätt växt och var generös med planteringsbädd och grop. En växts utveckling från nyplanterad till etablerad vuxen kan skilja flera år på kort tid om de fått drägliga förutsättningar. De kommer då igång bättre på våren, invintrar fint, blir mer motståndskraftiga och snyggare! Det ökar härdigheten.

Ju fler material och element man får in på platsen desto fler arter trivs i form av växter, insekter (nyttodjur) och fåglar. Det kommer nog ett inlägg om det också...

Bild från Klosterparken i Enköping i maj månad då magnoliorna blommar.


47 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Härdighet

Växtskydd

Comments


bottom of page