top of page

Dataskyddspolicy

Dina personuppgifter är konfidentiella

Trädgård LINÅ hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det innebär att personuppgifterna är konfidentiella och att vi inte lämnar ut uppgifter till tredje part utan ditt personliga godkännande.


Säker förvaring och hantering av personuppgifter

Vi ser till att dina uppgifter förvaras på ett säkert sätt inom Sverige. Uppgifterna lagras och används under den tid som du är kund och därefter så länge som behövs för att kunna redovisa ekonomiska transaktioner, dock högst två år efter avslutat ärende.


Personuppgiftsinsamlingens ändamål

Enligt GDPR får personuppgifter bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och uppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Man får inte heller samla in mer uppgifter än det som anses relevant i förhållande till ändamålet, eller samla in uppgifter för eventuellt framtida bruk. Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

 

Personnummer
Vi behöver ditt personnummer för att säkerställa din identitet, men också för att förhindra att någon annan beställer något i ditt namn. Vi behöver även personnumret om det är aktuellt att söka rutavdrag.

 

Namn och adress
Vi behöver ditt namn och adress för att hitta till platsen för uppdraget och för att kunna skicka post som inte går att förmedla via e-post.

 

Telefonnummer/Mobilnummer
Vi behöver telefonnummer/mobilnummer för att kunna hålla kontakten och lösa moment som kanske direkt kräver att vi båda är informerade.

E-post
Vi behöver din e-postadress för att du ska kunna få faktura och för att kunna skicka material såsom ritningar, designmaterial, prisuppgifter etc.


I enlighet med GDPR kan du när som helst be att få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig och varför. Du har rätt att få eventuella felaktigheter rättade, samt att få uppgifter som du inte vill att vi ska spara raderade. Hör av dig till Trädgård LINÅ, telefontid måndag-fredag kl. 8-17.

bottom of page